ประพันธ์ ศรีสุตา
ชีวิตไทยในชนบท: ออกเรือหาปลา
ศิลปะภาพพิมพ์
Woodcut print on paper
68x35.5 ซม.
2510