ประพันธ์ ศรีสุตา
ชีวิตไทยในชนบท: แข่งเจ้าทุยวิ่งลุยน้ำ
ศิลปะภาพพิมพ์
Woodcut print on paper
40.5x71 ซม.
2510