ประพันธ์ ศรีสุตา
ชีวิตไทยในชนบท: เสร็จจากนา
ศิลปะภาพพิมพ์
Woodcut print on paper
72x33 ซม.
2510