ประพันธ์ ศรีสุตา
ชีวิตไทยในชนบท: ประลองกำลัง
ศิลปะภาพพิมพ์
Woodcut print on paper
61x48 ซม.
2510