ประพันธ์ ศรีสุตา
ชีวิตไทยในชนบท: หาปลา
ศิลปะภาพพิมพ์
Woodcut print on paper
41x71 ซม.
2510