ประพันธ์ ศรีสุตา
ชีวิตไทยในชนบท: ว่าวน้อยเหลิงลม
ศิลปะภาพพิมพ์
Woodcut print on paper
72x33 ซม.
2510