ประพันธ์ ศรีสุตา
ชีวิตไทยในชนบท: แย่งเล่นชิงช้า
ศิลปะภาพพิมพ์
Woodcut print on paper
72x33 ซม.
2510