ประพันธ์ ศรีสุตา
ชีวิตไทยในชนบท: ปักเป้าเหลิงลม
ศิลปะภาพพิมพ์
Woodcut print on paper
60.5x48 ซม.
2510