ประพันธ์ ศรีสุตา
ชีวิตไทยในชนบท: วิ่งเล่นบนเนิน
ศิลปะภาพพิมพ์
Woodcut print on paper
47x60.5 ซม.
2510