ประพันธ์ ศรีสุตา
ชีวิตไทยในชนบท: ระหว่างทาง
ศิลปะภาพพิมพ์
Woodcut print on paper
61x47.5 ซม.
2510