ประพันธ์ ศรีสุตา
ชีวิตไทยในชนบท: ลากรถ
ศิลปะภาพพิมพ์
Woodcut print on paper
40.5x71 ซม.
2510