ประพันธ์ ศรีสุตา
ชีวิตไทยในชนบท: ขี่ม้าส่งเมือง
ศิลปะภาพพิมพ์
Woodcut print on paper
60x48 ซม.
2510