ประพันธ์ ศรีสุตา
ชีวิตไทยในชนบท: ลากอวน
ศิลปะภาพพิมพ์
Woodcut print on paper
60x47.5 ซม.
2510