ประพันธ์ ศรีสุตา
ชีวิตไทยในชนบท: ซ่อมอวน
ศิลปะภาพพิมพ์
Woodcut print on paper
61x48 ซม.
2510