ประพันธ์ ศรีสุตา
ชีวิตไทยในชนบท: สู่โลกกว้าง
ศิลปะภาพพิมพ์
Woodcut print on paper
60.5x47.5 ซม.
2510