ประพันธ์ ศรีสุตา
ชีวิตไทยในชนบท: ชาวไร่อ้อย
ศิลปะภาพพิมพ์
Woodcut print on paper
60.5x47.5 ซม.
2510