ประพันธ์ ศรีสุตา
ชีวิตไทยในชนบท: ตี่ไซ
ศิลปะภาพพิมพ์
Woodcut print on paper
33x72 ซม.
2510