ประพันธ์ ศรีสุตา
ชีวิตไทยในชนบท: เลื่อยไม้กลางป่า
ศิลปะภาพพิมพ์
Woodcut print on paper
47.5x61 ซม.
2510