ประพันธ์ ศรีสุตา
ชีวิตไทยในชนบท: วงดนตรีประจำหมู่บ้าน
ศิลปะภาพพิมพ์
Woodcut print on paper
72x33 ซม.
2510