ประพันธ์ ศรีสุตา
ชีวิตไทยในชนบท: ฉากชนบท
ศิลปะภาพพิมพ์
Woodcut print on paper
40x71 ซม.
2510