สันติ เล็กสุขุม
เรือนร่าง #001
จิตรกรรม
Acrylic on digital print
70x90 ซม.
2556