วีระ โยธาประเสริฐ
ภาพเปลือย No 11
ศิลปะภาพพิมพ์
Etching print on paper
33.5x50 ซม.
2542