วสันต์ สิทธิเขตต์
Nude
จิตรกรรม
Oil on canvas
100x80 ซม.
2551