วราวุฒิ โตอุรวงศ์
วัตถุ+วัตถุ
จิตรกรรม
Acrylic and crayon on paper
140x405 ซม.
2555