ประทีป สว่างสุข (รศ.)
ดอกกล้วยไม้
ภาพวาดลายเส้น
Crayon on paper
52x40 ซม.
2552