จิต เสวย
Padaung Woman
จิตรกรรม
Oil on board
57x41 ซม.
2508