สวัสดิ์ ตันติสุข
มหาวิหารแห่งเมืองปิซ่า
จิตรกรรม
Oil on canvas
90.5x140 ซม.
ไม่ระบุปี