บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส
Power of Merit 3
จิตรกรรม
Acrylic on canvas
100x100 ซม.
ไม่ระบุปี