กรกต อารมย์ดี
คิดถึงเสม็ด
จิตรกรรม
Oil
50x70 ซม.
2548