อัจจิมา เจริญจิตร
Rhythm of life#3
จิตรกรรม
Oil on canvas
80x200 ซม.
2559