ดำรง วงศ์อุปราช
Rice Fields
ภาพวาดลายเส้น
Pen and coloured ink
37x54 ซม.
2522