ถวัลย์ ดัชนี
Rickshaw
จิตรกรรม
Oil on canvas
81.5x100.5 ซม.
ไม่ระบุปี