ปุ่ม มาลากุล (มล.)
ในหลวงกับราชินีทรงเรือใบ
จิตรกรรม
Oil on canvas
50x80 ซม.
ไม่ระบุปี