ธีโอ ไมเออร์
Standing Nude
จิตรกรรม
Oil on board
59.5x41.5 ซม.
2493