ศุภวัฒน์ วัฒนภิโกวิท
สภาวธรรม...หมายเลข 1
จิตรกรรม
Oil on canvas
60x160 ซม.
ไม่ระบุปี