สวัสดิ์ ตันติสุข
กุหลาบในแจกัน
จิตรกรรม
Oil on canvas
60x45 ซม.
ไม่ระบุปี