วราวุฒิ โตอุรวงศ์
วิชาชั่วโมง
จิตรกรรม
Acrylic, oil and crayon on canvas
200x320 ซม.
2553