นพรัตน์ ลิวิสิทธิ์
Thai Farmer
จิตรกรรม
Oil on canvas
81x150 ซม.
2518