พิษณุ ศุภนิมิตร
The Ancient Capital Surrounded by Mountain
ศิลปะภาพพิมพ์
Screenprint
ไม่ระบุปี