ไม่ทราบชื่อ
หุบเขาในสายหมอก
จิตรกรรม
Ink And watercolour on paper
89x56.5 ซม.
ไม่ระบุปี