ไมตรี ศิริบูรณ์
The Mondrain Buffalo
ศิลปะภาพพิมพ์
Digital print
84x120 ซม.
2556