ธีระวัฒน์ คะนะมะ
The Thai Race
จิตรกรรม
Acrylic on canvas
145x270 ซม.
2540