ประพันธ์ ศรีสุตา
ลีลาแห่งหุบเขา
จิตรกรรม
Oil on canvas
90.5x115.5 ซม.
2538