นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล
They Love You Comrade Navin
ศิลปะภาพพิมพ์
Woodblock
45x79.5 ซม.
2550