เดชา วราชุน
TW. 9016
จิตรกรรม
Watercolour on paper
104x74 ซม.
2533