นูเวล จัน ซู
U Pein Bridge
จิตรกรรม
Acrylic on canvas
59.5x75 ซม.
2547