ฐิติพันธ์ จันทร์หอม
Universal II
สื่อผสม
Mixed media
100x100 ซม.
ไม่ระบุปี