ชาติชาย ปุยเปีย
Unsigned Portrait in Red of Michael Shaowanasai
จิตรกรรม
Oil on canvas
82x68 ซม.
Ca 2008