เซจิ คุนิชิมะ
Untitled 07-7-2007
สื่อผสม
Mixed media
41.5x42 ซม.
2550