ประสิทธิ์ วิชายะ
แหวนดีอยู่ที่หัว ผัวดีอยู่ที่เมีย
สื่อผสม
Resin, terra-cotta, glass and wood
130x93x162 ซม.
2555